מחירון


85

כניסה

70

תושבי המרכז בהצגת תעודה

50

חיילים בסדיר בהצגת חוגר

10

מגבת חדשה אישית / כפכפים חד פעמיים