90

כניסה

70

תושבי המרכז בהצגת תעודה

50

עד גיל 21 / חיילים בסדיר

10

מגבת חדשה אישית / כפכפים חד פעמיים