בימי ראשון עד רביעי עד השעה 20:00

עד גיל 21 / חיילים בסדיר - 20 ₪ עד גיל 26 - 40 ₪ מעל גיל 26 - 50 ₪

בימי חמישי / שבת עד השעה 19:00

צעירים עד גיל 21 / חיילים בסדיר - 30 ₪ עד גיל 26 - 50 ₪ מעל גיל 26 - 60 ₪

בימי שישי עד השעה 21:00

עד גיל 21 / חיילים בסדיר - 40 ₪ עד גיל 26 - 50 ₪ מעל גיל 26 - 60 ₪